Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek (Karta týdne) nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Podle zákona zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Webovou stránku http://protistresu.cz spravuji jako fyzická osoba samostatně výdělečně činná, IČO 71131744. Kontaktovat mě můžete elektronicky na adrese info@protistresu.cz nebo klasickou poštou:

Ing. Ivana Semerádová, Dolní náměstí 382, 250 70 Odolena Voda

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracovávám pouze osobní údaje, které jste mi sami svěřili. Jejich rozsah, zpracování a uchování je následující:

  • Pokud jste platícím klientem, uchovávám pouze fakturační údaje, a to po dobu nutnou k archivaci účetních dat. Ostatní osobní data, poskytnutá pro potřeby výkladů, rozborů a konzultací, neuchovávám. Proto vás o ně při dalších výkladech žádám novu, je-li to potřeba.
  • Pokud jste odběratelem novinek (Karta týdne), uchovávám vaše osobní údaje (jméno a emailovou adresu) ve zvláštní tabulce, chráněné heslem. Odběratelem se stáváte na vlastní žádost a tuto můžete kdykoli zrušit – vaše údaje budou z tabulky vymazány. Takto poskytnuté údaje nejsou a nebudou použity k jinému účelu.
  • Pokud přidáte komentář na webové stránky, jsou automaticky zaznamenány údaje, zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec, definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Tyto údaje spravuje třetí strana, viz níže.
  • Pokud přidáte komentář na webové stránky, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Je to způsob jak zvýšit váš komfort, abyste při psaní dalšího komentáře nemuseli údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies mají životnost jeden rok a jsou spravovány třetími stranami, viz níže. Vlastní komentář a jeho metadata budou uchována po dobu neurčitou za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.
  • Pro zkvalitnění nabízených služeb používám jednoduché analytické nástroje, které do cookies zaznamenávají IP adresu návštěvníka webových stránek, názvy prohlížených článků a url adresy, odkud jste se na moje stránky proklikli, a které odkazy, umístěné na mých stránkách, jste následovali. Tyto údaje jsou spravovány třetími stranami, viz níže. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Sdílení osobních údajů

K údajům, které jste mi o sobě svěřili, přistupuji s maximální péčí a chráním je, jakoby byly moje vlastní. Nicméně technický pokrok mě nutí, abych vaše osobní údaje sdílela i s třetími stranami. Takové strany vybírám velice pozorně a podle svých nejlepších možností a schopností sleduji jejich důvěryhodnost a zásady jejich péče o poskytnutá data.

Třetími stranami jsou následující společnosti (i s odkazy na jejich politiku ochrany osobních údajů):

ONEsolution s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Štýřice, IČO 27710335

https://www.onehelp.cz/onebit/kb/cs/privacy-policy

ESET software s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČO 26467593

https://www.eset.com/cz/ochrana-soukromi/

AUTOMATTIC Inc., San Francisco, CA, USA (WordPress, Akismet Anti-Spam, Jetpack)

YOAST BV, Don Emmanuel Straat 3, 6602 GX Wijchen, The Netherlands

Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vaše práva

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) máte řadu práv, z nichž k nejdůležitějším patří:

  • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli vzít zpět.
  • Máte právo na informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, a získat kopii těchto údajů. Pokud údaje nejsou aktuální, máte právo na jejich aktualizaci.
  • Máte právo žádat omezené zpracování nebo definitivní výmaz osobních údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsem nucena uchovat z administrativních (především účetních), právních nebo bezpečnostních důvodů.
  • Pokud jste přes všechno mé úsilí s ochranou svých práv nespokojeni, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Pevně věřím, že tak daleko to nedojde.

Budete-li mít nějaké nejasnosti o způsobu nakládání s vašimi osobními údaji, neváhejte mě kdykoli kontaktovat elektronickou nebo klasickou poštou. Udělám, co bude v mých silách, abych vše uvedla na pravou míru.

Ing. Ivana Semerádová

Odolena Voda, 3.8.2020