Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Smrt

0

karta týdne od 27. 2. 2023

Karta Smrt přináší do života změnu. Většinou jde o změnu nečekanou, změnu zvenčí. Tentokrát cítím riziko uklouznutí, které nemusí být nutně fyzické. Spíš jako bychom se měli nechat vykolejit a téměř spadnout na zadek, abychom konečně uviděli, co máme dlouho před očima, a přesto mimo zorný úhel. K prozření může pomoci prostořekost kamaráda nebo bolestivá poznámka někoho z rodiny. Právě silné emocionální reakce nás dostanou do obrátek, které v důsledku strhnou oponu a uvolní cestu. Zachovat klid a chladnou hlavu je výjimečně kontraproduktivní.

Smrt často hází vidle do vztahů. I tady se mohou staré věci ukázat v novém světle, nenápadné se může ukázat zcela zásadním. Ze spořádaného chlapíka se vyklube skrytý sukničkář, z uctivého kolegy mazaný intrikán. Nejde o to, abychom jiné pranýřovali a dramaticky měnili bílé názory za černé. Výzvou je vymanit svou mysl ze stereotypů a naučit se přijímat lidi v jejich kompletním spektru vlastností.

Smrt také může přinést poznání, že jsme někým manipulováni nebo ovládáni. Při hlubším zkoumání můžeme dokonce zjistit, že to na nějaké úrovni bytostně potřebujeme a vyhledáváme. Je to způsob, kterým podvědomě živíme trvalou omluvenku na všechno, co se úplně nepovede. Karta Smrt nabízí nástroje, kterými takovou závislost odstřihnout a necítit se provinile.

Úkolem Smrti je odklízet, co není životaschopné. Na mnoha rovinách se dohadujeme a smlouváme, nebo planě argumentujeme. Zkusme být k sobě upřímní a pojmenovat, co všechno se v našem životě přežilo a může být nahrazeno. Pomozme Smrti s úklidem a rozlučme se s nepotřebným. To nové a životaschopné vklouzne na uprázdněné místo v pravý čas a skoro samo.

Karta Smrt je pomocník, nikoli nepřítel.

Smrt jsem vytáhla z tarotové sady Crowley dne 27. 2. 2023 a do obrazové přílohy jsem vybrala obrázky z tarotů: Crowley, Aura-Soma a Röhrig.


.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *