Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

2021 – roční výklad

Leden

Obecně je Eso holí kartou nového začátku. Symbolizuje množství energie, které je zatím spoutané, ale rádo by se vylíhlo z kukly ven. Leden bude plný natěšeného přetlaku, který ale něco zvenčí stále strká zpátky do krabice a slibuje, že čas realizace brzy přijde. Důležité je, aby se ohnivý přetlak nezměnil ve frustraci, kterou bychom nevědomě vybíjeli na lidech či věcech kolem nás. Všechny ty plamínky se dají tvořivě zúročit i uvnitř zamčené krabičky.

Doporučení: vědomě přesměrovat svou mysl od neúspěchů, potíží a překážek k čemukoli, co můžeme aktivně přetvořit nebo změnit. Běhat jako křeček v kolotoči problémů ničemu nepomůže. Naopak soustředění na změnu malých všedních věcí může mít dalekosáhlý dopad teď i do budoucna. Minimálně nám to dá radost z konkrétních výsledků. Takže neupadat na duchu a hledat cokoli, co můžeme vytvořit i z ničeho.

Únor

Ještě únor je tak trochu začátek před začátkem. Blázen zjistil, že k čisté radosti ze života nepotřebuje nic kromě života samého. Uvědomuje si překážky i vlastní strach, ale už se jimi nenechá spoutat. Naučil se žít s mrakem omezení a každou skulinku svobody dokáže produktivně využít. Blázen netrvá na stálosti, a proto nás únor vyzývá potěšit se i s tím, co je pomíjivé. Není to méně důležité nebo krásné.

Doporučení: zakousnout se do života vášnivě a s chutí, neplánovat daleko dopředu, raději žít ze dne na den, ale o to intenzívněji.

Březen

Krása v našem životě rozpíná křídla, březen bude plný inspirace a nových podnětů. Vnímám laskavou péči, kterou budeme obklopeni – na dávající i přijímající straně. Březen je jako exotický tanec, u kterého neznáme kroky, ale přesto nás do sebe vtahuje a nutí pokračovat, protože dává potěšení. Březen možná bude obsahovat tajemství, ale stojí za to ho prozkoumat a dát neznámému šanci.

Doporučení: dokonce to vypadá, že je důležité nechat se pohltit neznámem a nepokoušet se ho okamžitě rozklíčovat vědomou myslí. Březen po nás chce, abychom objevovali pocitově, třeba i se zavřenýma očima. Pravdivá skutečnost je uložena ve vrstvách, na které zatím nemáme šanci analyticky dosáhnout. Březen je čas ochutnávání, získání smyslových vjemů. Doporučení tu a tam přimhouřit oči bych rozhodně podtrhla. Věci nejsou, jaké se zdají být. Dokonce mohou být lepší, než se zdají být!

Duben

Vidím křečovitou snahu věci zlepšit i za cenu dobrovolně nabídnuté oběti. Duben bude měsícem dobré vůle a ctnostných záměrů, trochu nešikovně nebo až násilně prosazovaných. Velkou výzvou bude pochopit, že skutečné dobro stačí jemně nabídnout. V opačném případě jde o konejšení vlastního Ega – bez ohledu na oběť, kterou za ten ctnostný záměr položíme. Naučit se přirozeně dávat a ještě přirozeněji a bez pocitu viny přijímat, to se nás měsíc duben pokusí naučit.

Doporučení: nedělat velká gesta, netlačit na pilu v oblastech darů a uznání vlastní hodnoty či potřebnosti. Nedomáhat se práva na pomoc a tím dovolit, aby svou vlastní cestou připutovala. Důvěřovat, že je mezi lidmi dost lásky a soucitu, a dát jim svobodu je použít dle vlastního uvážení. Totéž dovolit i sám sobě.

Květen

O této kartě se dá říct, že zpředu pálí a zezadu studí. V květnu se ženeme tak rychle kupředu, že si nestačíme krýt záda. Jako bychom se najednou urvali ze řetězu, kterým jsme byli dlouho spoutání. Chceme si vynahradit předchozí omezení, i když podvědomě tušíme, že za to můžeme v dohledné době zaplatit svou cenu. Riskujeme popálení, ale nemůžeme si pomoci.

Doporučení: pokud se už musíme popálit, ať je to naše vlastní rozhodnutí, ale nenechme se k tomu strhnout davem nebo argumenty nejbližších. Naše ochota slyšet a vidět realitu bude zkreslená touhou přestřihnout okovy. Lekcí je přijmout tuto zkušenost za svou, nikoli se jí vyhnout nebo z ní obviňovat druhé.

Červen

Karta ukazuje znovunalezenou hrdost a vědomí vlastní hodnoty. Vědomí, že dělat chyby je lidské a přijmout jejich důsledky královské. Že upřímně se omluvit nemá nic společného s tím, když se někdo dramaticky plazí v prachu a bez ustání si sype popel na hlavu. Sebemrskačství je parodií na soucit a opravdovou lítost.

Červen přinese příležitost, jak navrátit důstojnost sobě nebo někomu v okolí. Tak ji nepromrhejme upejpáním a nedostatkem odvahy.

Doporučení: je nejvyšší čas vypořádat se s tím, co nás pronásleduje hluboko ve svědomí, dokonce i když na to nemyslíme nebo myslet nechceme. Je to možná malé jako kamínek v botě, ale stejně nepříjemné. Omluva a přiznání mohou kamínek z boty vytřepat a přinést mnohem větší úlevu, než považujeme za možné.

Červenec

Letní měsíc přináší rozčarování, že my se pořád tolik snažíme, ale druzí naši snahu sabotují a my máme za jejich chyby platit. Pocit, že naše snahy nejsou doceněny, leží hned vedle frustrace ze zmařených očekávání. Karta ale říká, že když se upřímně rozhlédneme kolem sebe, uvidíme řadu osudů, které jsou mnohem náročnější na zvládnutí. A že nám bude mnohem lépe, když nabídneme pomocnou ruku, místo co bychom se litovali. Cestou z červencového rozčarování je prostá lidská soudržnost.

Doporučení: nelomit rukama nad tím, co nejde změnit. Soustředit se jenom na to málo, co změnit můžeme. Vřelostí srdce mohou postupně roztát i rampouchy pocitů marnosti.

Srpen

I tady dominuje pocit, že někdo griluje naše přání na ohni a to nejlepší z nich nechá odkapávat do plamenů. Sílí bezmoc v kombinaci s touhou se všemu vzbouřit. Věci definitivně nejsou jako dřív a není to naší vinou. Srpen říká, že nemá smysl chodit hlavou proti zdi. Jedinou možností je vyčkat a najít způsob přežití uvnitř pravidel možného.

Doporučení: přijmout, že i nepříjemné patří k životu. Pokud bychom toužili mít každý den zalitý sluncem, brzy by se život proměnil v neúrodnou poušť. Možná je to klišé, ale čas hojí všechny rány. Trpělivost a pokora jsou velkou výzvou měsíce srpna.

Září

V září se objevuje nové slunce na obzoru. Konečně příslib, že staré chmury budou minulostí a budoucnost se rozzáří novými možnostmi. Na spáleništi bolesti vyrůstají barevné květy a lákají přiložit ruku k dílu. Nic nás nenutí, abychom se vraceli do starých vod, jakkoli mohly představovat stabilitu a jistoty. Naopak, nová situace vybízí zkoušet, co jsme si dříve zkusit netroufli. Tvořivé inovace mají dveře otevřené, září je ideální pro start nových projektů.

Doporučení: neohroženě převzít zodpovědnost, riskovat vlastní zranitelnost. Všechno nasvědčuje tomu, že zářijové riskování by se mělo spíše vyplatit. Mezi doporučení ovšem patří zvážit kontinuitu některých kontaktů. V novém světě by našemu vzestupu mohli uškodit mnozí, na které jsme dříve spoléhali.

Říjen

Karta říká, že první úspěchy se dostaví dříve, než jsme čekali. Mají být povzbuzením, abychom se nebáli v nově nastolené cestě pokračovat, a neoplakávali, co jsme za sebou nechali. Přežít znamená i schopnost rozpoznat, co už svou životadárnou sílu ztratilo a nevláčet takové břemeno dál. Přežít pochopitelně neznamená kopat do mrtvol. Úcta k neživému by ale neměla zahubit prvotní instinkt přežít, a říjen nás to učí bez pocitu viny přijmout.

Doporučení: radovat se a oslavovat úspěchy, nejen ty své. Mít úspěch není hřích, závidět a pomlouvat ano. Říjen doporučuje přejícnost a vzájemnou podporu.

Listopad

Z mraků pochybností se rodí další nápady na růst a obnovu, je jich jako hub po dešti. Zároveň se nápady potkávají s příležitostí, jak je realizovat. Brzy bude nutné zhotovit pro nápady účinné síto, ale ještě ne. V listopadu je každý nápad dobrý, však ty neživotaschopné odpadnou v průběhu realizace samy. Chyby nejsou problém, problém je se z nich nepoučit. Takže vzhůru do změn! Houšť a větší kapky!

Doporučení: pár osvěžujících změn by zasloužily i naše osobní vztahy. Provětrat zasloužilé kontakty a vnést rozruch do těch stávajících, aby neokoraly, to doporučuje listopad.

Prosinec

Prosincové bilancování ukazuje, že jsme na tom v mnoha ohledech výrazně lépe než před rokem. Prošli jsme trnitou cestou, ale držíme v rukou hmatatelný důkaz, že se blýská na lepší časy. Nejsou to prázdné řeči, poslední kvartál nás posunul do nové dimenze a potenciál není zdaleka vyčerpaný. Důležité je vytrvat a nezaleknout se překážek, které se zcela přirozeně mohou vyskytnout.

Doporučení: trpělivost a píle, ochota spolupracovat a sdílet dosažené výsledky. Nabídnout vlastní postupy a procesy druhým, vzájemně směnit své know-how. To je cesta, jak se náš růst může stát trvalým.


Rozhodně to vypadá, že až na pár letních vrásek bude rok 2021 rokem nových příležitostí a začátků.

Hojné zastoupení dvorních karet naznačuje, že budeme nuceni přehodnotit vztahy s lidmi a/nebo obrazy, které jsme si o nich vybudovali. Včetně obrazu o nás samotných. Objevíme schopnosti, o kterých jsme možná netušili, že je máme. A dostaneme příležitost tyto nově objevené schopnosti uplatnit a dále rozvíjet.

Ze srdce přeji nám všem, ať chytneme příležitosti za pačesy a na rok 2021 vzpomínáme s láskou a v dobrém.

Vaše Ivana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *