Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Královna holí

Ivana Semerádová 0

Typ:   laskavá autorita Pozitivně: velmi odvážná, výkonná a samostatná žena, budící respekt, ale má srdce na pravém místě; je vášnivá a umí se snadno nadchnout, ale je taky věrná a oddaná – především svému nitru a svému srdci; vřelá, srdečná a upřímná optimistka, která dovede bojovat za to co cítí,…

Královna mečů

Ivana Semerádová 0

Typ:   citlivá intelektuálka Pozitivně: inteligentní, komunikativní, sečtělá, bystrá, pohotová, vzdělaná s dobrými analytickými a jazykovými schopnostmi, citlivá, má pochopení pro druhé a je vždy připravena druhým pomoci chytrou radou, pohyblivá, mrštná s citem pro kolektiv, může být hodně šikovná na nějaké míčové kolektivní hry, kde není rozhodující rychlost, ale souhra a postřeh).…

Královna disků

Ivana Semerádová 0

Typ:   citlivá realistka Pozitivně: pracovitá, zodpovědná, práci si může na sebe dobrovolně nakládat i za ostatní, trpělivá, rozvážná, nikdy nejde přes mrtvoly! V citech spíše opatrná, neukazuje své nitro na počkání, do svých citů zapojuje praktično, i ve vztazích má ráda formu (potřebuje oddací list), je věrná a spolehlivá, výborná hospodyňka,…

Královna pohárů

Ivana Semerádová 0

Typ:   královna utopená v citech Pozitivně: citlivá, laskavá, soucitná, jemná, něžná, starostlivá, oddaná, okouzlující, s hlubokou empatií a uměleckými sklony, mívá hudební nadání a obrazovou představivost, vytříbený vkus, smysl pro harmonii, je mírumilovná, tichá, víc mlčí než mluví, má „ženskou“ logiku – některé věci prostě ví, ona je vycítí, ale neumí…

Král disků

Ivana Semerádová 0

Typ:   král jistot Pozitivně: Houževnatý, pracovitý, zodpovědný, vytrvalý, vážný a spolehlivý člověk s velmi vyvinutým citem pro povinnost, většinou úspěšný v tom co dělá a finančně zajištěný, šetrný, pomalu a jistě sklízí, co zasel. Věří jen tomu, nač si může sáhnout, materialista do morku kostí. Bývá pevně spjat s rodnou hroudou, domovinou a…

Král pohárů

Ivana Semerádová 0

Typ:   romantický rytíř Pozitivně: citlivý a zranitelný muž, gentleman ze staré školy, laskavý, soucitný, intuitivní, s bohatou fantazií, tvořivý, má umělecké sklony a dobrý vkus, silné vztahy k rodině a rodinným tradicím, je věrný a ctí morálku, umí se dobře vcítit do lidí kolem sebe, má srdce na dlani a láskyplná ochranná…