Home

Ing. Ivana Semerádová

  telefon: +420 603 432 150

email: info@protistresu.cz

 
Home | KONZULTACE | HARMONIE TĚLA | BYLINNÁ MÝDLA | PROFIL A CENÍK
 
 
 

HARMONIE TĚLA SKRZE ELEMENTY

 • Netradiční pohled na procesy v lidském těle.

 • Tělo je tu nahlíženo optikou základních elementů - oheň, vzduch, voda a země.

 • Každý z elementů má své vlastní pracoviště, ale bez podpůrné funkce těch ostatních kolabuje.

 • Oheň potřebuje k hoření nejen udržované topeniště, ale i vhodné palivo a slušný přívod kyslíku - stravu a dýchání.

 • Voda zase potřebuje správnou teplotu a rovněž dost kyslíku. V opačném případě se v ní neudrží život. Hodně pít pro správnou funkci vody v těle nestačí.

 • Vzduch je neviditelným hybatelem života a přesto chodí spousta lidí po světě přidušených, aniž si to uvědomuje. Zvykli jsme si šetřit na něčem, co je zadarmo a přesto tolik účinné. 

 • Země představuje výslednou směsici, ze které se pokoušíme identifikovat komponenty.

 • Rozbor není v žádném případě lékařskou diagnózou, není ani specifikován podle orgánových zvyklostí. Všechna doporučení jsou ke zvážení, případně další odborné konzultaci.

JAK ROZBOR VYPADÁ

 
 • Stav každého elementu je zobrazen kartou, takže i pocitově uvidíte jak moc se obrázek podobá či nepodobá zdravé kvalitě daného elementu.

 • Když je například pro oheň zobrazená tma s uvadajícími květy, pak je nedostatek tepla i světla v těle zřejmý i bez dalších slov.

 • Nicméně každý element je rozebrán i slovně a to jak v obecné poloze tak i v konkrétních oblastech jeho působnosti. Důraz je vždy kladen na tu část, která vykazuje nějaké nedostatky či anomálie, 

 • Proto není žádný rozbor stejný, každý máme svou Achillovu patu někde jinde.

 • Rozbor se nesnaží být za každou cenu komplexní, jedná se spíše o nalezení nezdravých komponent a cesty k jejich zpětné harmonizaci podle relativně jednoduchých principů.

 • Z celkové sumarizace stavu elementů vyplynou doporučení ke změně. A protože nikdy nelze měnit všechno najednou, rozbor ukazuje posloupnost, ve které má smysl změny aplikovat. Když se například soustředíme na super zdravou stravu, ale nebudeme dobře dýchat, náš vnitřní oheň bude i na tom nejlepším palivu skomírat. Oheň však může být oslaben i tím, když do něj pustíme hodně kyslíku a dáme mu málo výživné palivo.

 • Proto většinou vychází jen dvě až tři věci, kterými se doporučuje do stávající rovnováhy zasáhnout. Aby nedošlo ke kolapsu celé stavby, je lepší opatrně vyměňovat cihličku po cihličce a pokaždé se ujistit o životaschopnosti nově dosažené rovnováhy.

 • Je to běh na dlouhou trať, ale pomalé změny ve správném pořadí mají dlouhotrvající efekt.

 • Rozbory dělám zatím výhradně písemně.

 

K ČEMU JE TO DOBRÉ

 
 • Může to být zvědavost, která někoho přiměje se do těla podívat. A to bývá nejlepší moment, protože obvykle není na nic pozdě. Kosmetické úpravy jsou vždycky příjemnější než akutní a dramatické zásahy.

 • Kdo chce řešit konkrétní problém, musí v tomto systému počítat s tím, že definuje řadu jiných věcí, kterým je potřeba věnovat pozornost přednostně. Pro celkovou harmonii elementů je náš viditelný problém někdy jen třešničkou na dortu, kterému hrozí zhroucení. Systém nás nechce pustit ke zdobení dříve než opravíme celkovou životaschopnost dortu. Takový apel může být frustrující.

 • Rozbor harmonie elementů uvnitř našeho těla má přesah i do našeho života ve vnějším světě. Pokud například skomírá náš vnitřní oheň, může se nám ze života vytrácet radost a smích, všechno stojí velké úsilí a jsme brzy unaveni. Špatné dýchání si můžeme kompenzovat příliš velkým důrazem na myšlení a sběr informací, které pak neumíme smysluplně využít. Zakalená voda uvnitř těla může zrcadlit stejně zakalené emoce, nedostatek proudění ve vodním systému těla může zobrazovat emocionální uzavřenost ve vnějším světě. A pokud dovolíme parazitům, aby se roztahovali uvnitř těla, pak nejspíš dovolujeme i lidem kolem sebe, aby parazitovali na našem díle a obírali nás o hmotné výsledky. Tento rozbor umožňuje uvidět problémy dříve než se zhmotní.

 • A protože vnitřní a vnější svět fungují na principu podobnosti, můžeme dobře umístěnou změnou ve vnitřním světě dosáhnout řádově větších změn ve světě vnějším.

 

POŠLETE E-MAIL, MÁTE-LI O ROZBOR HARMONIE TĚLA ZÁJEM.

 
 

CO JEDNOTLIVÉ ELEMENTY PŘEDSTAVUJÍ

 
 
 • Oheň je základní životní jiskra, ukazuje množství energie a vitalitu. Jak snadno se unavíme a s jakým elánem se do života vrháme. Často ukazuje touhu a vůli žít.

 • Oheň v těle je udržován především díky metabolismu (trávení). Rozbor sleduje naši schopnost strávit dodávané palivo a případně dává doporučení ke změně.

 • Oheň má v těle rozprostřeny další "agenty" v podobě nejrůznějších hormonů, nejen těch trávicích a nejen těch pohlavních, které se většině lidí při slově "hormon" vybaví.

 • Do ohnivého spektra spadá i naše imunita, tedy schopnost bojovat za zdraví a život.

 • Pokud se oheň na nějakém místě vymkne kontrole, pak potkáme infekci či zánět.

 • Oheň představuje nejen teplo, ale i světlo. A proto i zrak spadá do tohoto segmentu. Nicméně v základním rozboru se většinou zrakem nezabývám, pokud to není nutné.

 • Vzduch je neviditelný a pořád v pohybu, a zejména to druhé si pro nalezení vzdušných komponent v těle musíme pamatovat.

 • Cokoli se má v našem těle pohybovat, potřebuje správnou cirkulaci vzduchu. Rozvoz odpadů i živin po těle bez vzduchu nefunguje a jedno či druhé se pak v těle nesmyslně hromadí.

 • Do vzdušného spektra logicky patří dýchání, ale i všechno, co umožňuje tělu pohyb. Například klouby a vazy. Naše pohyblivost i to, jak je tělo spokojeno s množstvím pohybu, které mu aktuálně dopřáváme.  Když jsme oslabeni, tělu stačí méně než si myslíme.

 • Nic se v těle nepohybuje rychleji než myšlenky. Naše nervová zakončení kmitají a přenášejí vzruchy napříč tělem. A proto i nervová soustava patří ke vzdušnému elementu. Obvykle se jí v rozboru detailněji nezabývám, pokud se neukáže akutní potřeba.

 • Vzduch představuje i naši interakci s okolím, takže často ukáže i alergie na vnější prostředí.

 • Voda je prostředí, ve kterém se všechny procesy včetně hoření odehrávají. Abychom byli životaschopní, musí fungovat ohřev vody i její okysličení, stejně jako v zahradním jezírku. 

 • Voda v našem těle, to jsou všechny tekutiny, především krev. Nejde jen o její správné složení, na to je lepší použít laboratoř. Rozbor spíš ukáže její kondici - tedy jak moc je naše krev "naživu". Často upozorňuje i na stav !potrubí", ve kterém se krev pohybuje, tedy na cévy.

 • Kvalita (životaschopnost) vody velmi závisí i na vnitřním pH, lze ji relativně snadno ovlivnit změnou kyselosti či zásaditosti naší stravy. Opět bych to přirovnala k tomu zahradnímu jezírku.

 • Klidná hladina jezírka je i odpočinek, které tělo potřebuje. V rozboru se proto kapitola vody zabývá i spánkem - jak moc je tělo spokojeno s množstvím a kvalitou, které mu poskytujete.

 • Hospodaření s vodou zahrnuje i potní systém. Pocení je přirozený a důležitý způsob zbavování škodlivin, a přesto jsme ho civilizačními návyky donutili na ústup. Nevhodné typy deodorantů mohou při dlouhodobém působení ochromit naši schopnost zbavovat se škodlivin tímto jednoduchým způsobem. Zastavené pocení je tikající bomba v nakládání s tělesnými odpady.

 • Nutno dodat, že při správně fungujícím hoření tolik páchnoucích odpadů nevzniká. Stejně jako když máte kvalitní a dobře udržovaná kamna a nepálíte v nich palivo, které vypadá víc jako odpad než jako živina. Pak není potřeba devastujících deodorantů, stačí tělu přátelštější verze.

 • Jakmile se nám element vody vymkne z rukou, rády se v něm usazují škodlivé mikroorganismy, zejména plísně. A zbavit se jich často trvá roky.

 • Element země je všechno pevné nebo ohraničující. Nejpevnějším systémem v těle je pochopitelně naše kostra a s ní i zuby. Ohraničením naší fyzické existence je kůže, ale ta je málokdy v rozboru tou nejdůležitější. Protože je výslednicí ostatních procesů, obvykle se rozbor zaměřuje spíše na příčinu nežli následek.

 • Naopak rozbor často upozorňuje v segmentu země na cizí entity, které nemají v našem těle co dělat a nebo mu vyloženě škodí. Může jít o rozmanité mikroorganismy, které pro zjednodušení nazývám "paraziti", protože pojem vystihuje nepřátelskou podstatu těchto cizích entit. Na vlastní kůži jsem si ověřila, jak mnoho let s nimi můžeme žít ve zdánlivé symbióze a jak mnoho změn přinese jejich likvidace. A často právě tady harmonizace těla musí začít, protože když nám něco cizorodého sabotuje systém, mohli bychom se zbláznit snahou s minimálním efektem.

 • Přátelských mikroorganismů se rozbor nedotýká, protože přátelská či spolupracující povaha se vymyká z termínu "parazit".

 • Element země v rozboru představuje i pevné palivo, kterým systém krmíme. Saturaci jednotlivými živinami. Pokud je to nutné, rozbor v této kapitole navrhuje změny, které ne vždy jsou v souladu s tím, co je obecně považováno za zdravé či správné. Každé tělo je prostě jiné a vyžaduje trochu jiné zacházení.

 • Všechny elementy se vzájemně ovlivňují, jejich rovnováha je dynamická záležitost. Proto je potřeba počítat s tím, že změna v jedné oblasti dříve či později zasáhne i do těch ostatních. A tak pořád dokola.

 • Ani život jako takový není přímka, má své rytmy. A stejně jako se mění roční doby, mění se i potřeby našeho těla k dosažení vnitřní rovnováhy. Co platilo v létě, může být v zimě úplně jinak. A s tím je potřeba k celému procesu přistupovat.

   
 

Copyright © 2004-2015 Ing. Ivana Semerádová